Wokrjes Budyšin

Wuchowanska straža Budyšin-Sćijecy z dwurěčnym popisanjom

Zwei Personen enthüllen neue Beschriftung
Wotkryće dwurěčneho popisanja
09.12.2020

Wuchowanska straža Budyšin-Sćijecy z dwurěčnym popisanjom – swjatočne wotkryće

Wuchowanska straža Budyšin-Sćijecy z dwurěčnym popisanjom – serbske pomjenowanje jenak wulke

Dźensa je so dwurěčne popisanje wuchowanskeje straže w Budyšinje-Sćijecach wot zastupowaceho krajneho rady Uda Witschasa hromadźe z předsydu Domowiny, Dawidom Statnikom, swjatočnje wotkryło.

Předsyda Domowiny Dawid Statnik wita serbske pomjenowanje „Wuchowanska straža“: „Mnozy Serbja su sej přeli, zo je jich maćeršćina tež na tajkim eksistencielnym městnje prezentna. Je derje, zo wokrjes swoje přilubjenje, fasady wšěch wuchowanskich stražow tež serbsce popisać, spjelnja a z tym tež Sakski serbski zakoń konsekwentnje zeskutkownja. K tomu słuša tež, zo su wšě pismiki dwurěčneho pomjenowanja jenak wulke – němčina a serbšćina runoprawnje na samsnej runinje.“

Naměstnik krajneho rady Udo Witschas je zamołwitosć wokrjesa tež napřećo serbskej ludnosći wuzběhnył: „Smy hordźi, zo je we wokrjesu wažny dźěl serbskeho sydlenskeho ruma. Intaktna němsko-serbska zhromadnosć słuša do našeje identity jako wokrjes Budyšin. Tohodla rady nowym wužadanjam zwoprawdźenja němsko-serbskeje dwurěčnosće w zjawnym rumje wotpowědujemy. Při tym móžemy so na dobre zhromadne dźěło z Domowinu złožować, kotraž serbske naležnosće sebjewědomje a konstruktiwnje zastupuje.“

Z wida Haleny Jancyneje, społnomócnjeneje wokrjesa za serbske naležnosće, słuša podawk dźensa do normality Budyskeho wokrjesa: „Wokrjes Budyšin ma wustawki za zdźerženje, spěchowanje a wuwiwanje serbskeju rěče a kultury. Tón fundament je nam samozrozumliwa stajna zawjazanosć, tomu serbskemu w zjawnym rumje hłós a wobličo dawać. Přetož hakle widźomnosć serbskeho žiwjenja w zjawnosći dźě němsko-serbsku normalitu wokrjesa wučinja.”