Wokrjes Budyšin

Skazanje medikamentow přećiwo Varroatozy pola pčołkow za lěto 2021

12.02.2021

Zarjad za dohladowanje žiwidłow a weterinarnu medicinu informuje

Medikamenty hač do 15.apryla skazać

Wotpowědujo wukonowym wustawkam Sakskeje kasy za zwěrjeće mrětwy přewostaja so 2021 wobsedźerjam pčołkow (pčołarjam) slědowace medikamenty jako pomoc přećiwo Varroatozy:

  • 1 liter mrowjaceje kisaliny na dwaj pola kasy přizjewjenej ludaj abo
  • 0,5 litrow Oxalsäuredihydrat rozpušćeniny na 10 pola kasy přizjewjenych ludow abo
  • dwě škličce Apiguard na jedyn pola kasy přizjewjeny lud

Što ma so při skazanju wobkedźbować?

Prošu wobkedźbujće při skazanju, zo hodźi so Oxalsäuredihydrat jenož na 10 ludow skazać, dokelž dodawa so srědk we wulkosći 0,5 litrow. Mrowjaca kisalina hodźi so dla wulkosće paketa 1 liter jenož na dwaj ludaj skazać.

Kak ma so skazać?

Hač do 15.04.2021 maja so trěbne medikamenty pola zarjada za dohladowanje žiwidłow a weterinarnu medicinu w Budyšinje, Dwórnišćowa 7 abo w Kamjencu, Macherowa 55, skazać. Pozdźiše skazanki njemóža so hižo wobkedźbować.

Wuměnjenje za wobdźěłanje skazanki je płaćenje přinoškow na kasu za zwěrjeće mrětwy na tam přizjewjene pčolace ludy.

Wo terminje wudawanja medikamentow informuje zarjad přez wozjewjenje w hamtskim łopjenu.

Plahowanje pčołkow ma so přizjewić.

Skedźbnjamy w tutym zwisku hišće raz na to, dodźeržeć zawjazk wotpowědnje § 1a wukaza k pčolacym mrětwam: Štóž chce pčołki plahować, ma to najpozdźišo při zahajenju swojeje činitosće zamołwitemu zarjadej z podaćom ličby pčolacych ludow a jich stejnišćom přizjewić. Zamołwity zarjad za Budyski wokrjes je zarjad za dohladowanje žiwidłow a weterinarnu medicinu.