Wokrjes Budyšin

Šěrokopasmowy wutwar: wužiwar móže mjez telekomunikaciskimi poskićowarjemi wolić

Šěrokopasmowy wutwar: wy móžeće sej telekomunikaciskeho poskićowarja wolić
12.02.2021

Telekomunikaciske firmy prócuja so wo kupcow

Ze zakónčenjom hłubokotwarskich naprawow, z přizamknjenjom twarjenjow a z trěbnej dokumentaciju, je za přeco wjac adresow we wokrjesu Budyšin šěrokopasmowy wutwar dokóčeny.

W tutym zwisku wabja telekomunikaciske předewzaća kupcow. Sobudźěłaćerjo wotpowědneho wotrjada za rozšěrjenje su po puću. Wosebje sobudźěłaćerjo firmy Telekom su husto ći prěni, kotřiž kontak nawjazuja, zo bychu wotpowědne produkty poskićeli.

Krjanoradny zarjad tu znowa na to skedźbni, zo ma we wobłuku spěchowaneho šěrokopasmoweho wutwara kóždy telekomunikaciski poskićowar móžnosć, syć škleńčnonićoweho kabla wužiwać a tak produkty tež poskićeć.

Wužiwar sej tuž sam poskićowarja wuzwoli.

Kak daloko smy ze šěrokopasmowym wutwarom?

Na sćěhowacej stronje namakaće wšitke informacije k wutwarjej w městach a gmejnach.